D A M A V A N D
5671m

Opis vzpona in prvenstvenega turnega smuka v zimskih razmerah dne 16. in 17. Aprila 1996 iz vrha Damavanda 5671m.

Dušan
Dušanov opis
Matjaž
Matjažev opis


Števec obiskov